null

#Wola2025

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Celem projektu #Wola2025 jest poznanie potrzeb, oczekiwań i pomysłów Mieszkańców Woli. Dzięki niemu Dzielnica chce opracować plan rozwoju takich obszarów, jak infrastruktura, przestrzeń publiczna, edukacja i kultura, sport i rekreacja oraz ochrona środowiska i ekologia. W trakcie realizacji projektu #Wola2025 zebranych zostało 897 uwag, sugestii i pomysłów, które zostały przedstawione przez Mieszkańców. Projekt #Wola2025 pozwolił wspólnie z Mieszkańcami zbudować szeroką listę potrzeb i oczekiwań oraz zidentyfikować problemy, z którymi zmagają się Mieszkańcy poszczególnych obszarów dzielnicy. W ramach projektu #Wola2025 odbyło się 6 otwartych warsztatów diagnostycznych dla Mieszkańców. Każde spotkanie dotyczyło innego obszaru Dzielnicy: Koła, Ulrychowa, Odolan, Czystego, Mirowa i Nowolipek oraz Młynowa i Powązek. Warsztaty zostały przeprowadzone w formule World Cafe. Jest to metoda służąca wymianie informacji i pomysłów oraz określeniu potrzeb i oczekiwań wszystkich zaangażowanych stron. Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na grupy pracujące przy oddzielnych stolikach. Każdy stolik zajmował się innym blokiem tematycznym – infrastrukturą, przestrzenią publiczną, edukacją i kulturą, sportem i rekreacją, ochroną środowiska i ekologią. W trakcie realizacji projektu #Wola2025 zebranych zostało 897 uwag, sugestii i pomysłów, które zostały przedstawione przez Mieszkańców. Wszystkie te uwagi, sugestie i pomysły znajdują się w załączniku poniżej. Przygotowane zostało również podsumowanie dotychczasowych działań.

Załączniki: