null

"Przywrócić do świata - program wsparcia dla rodzin żyjących z demencją"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Opiekujesz się̨ bliskim seniorem, który ma problemy z pamięcią̨, cierpi z powodu zaburzeń poznawczych lub zespołów otępiennych? Twój bliski w przebiegu choroby utracił możliwość samodzielnego funkcjonowania? Nie dźwigaj samotnie ciężaru opieki nad chorym! Skorzystaj z bezpłatnej pomocy terapeuty w swoim domu.

Ruszył nowy projekt, który jest realizowany przez Fundację Wsparcie dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. „Przywrócić do świata - program wsparcia dla rodzin żyjących z demencją” jest projektem skierowanym do osób starszych, niesamodzielnych z powodu zaburzeń poznawczych lub zespołów otępiennych oraz ich nieformalnych opiekunów, realizowanym w naturalnym środowisku osoby chorej przez wykwalifikowanego "asystenta rodzin żyjących z demencją" Celem projektu jest wzrost jakości życia rodzin, w których występują zaburzenia poznawcze lub zespoły otępienne. Asystent rodzin żyjących z demencją to wyszkolony przez nas specjalista w obszarze pracy z osobami cierpiącymi na demencję: psycholog, pedagog, pracownik socjalny lub terapeuta zajęciowy. Każdy z naszych specjalistów posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z chorymi. Asystenci będą̨ pracowali pod superwizją i przy stałym wsparciu koordynatora i kierownika merytorycznego projektu. Asystent będzie odwiedzał rodzinę regularnie.

Do zadań asystenta będzie należało m.in.: - pogłębienie dotychczasowej diagnozy potrzeb rodziny żyjącej z demencją, udział w opracowaniu planu pracy z rodziną oraz jego realizacji, - indywidualna praca z osobą chorą (trening pamięci, terapia multisensoryczna, terapia reminiscencyjna, muzykoterapia, zajęcia plastyczne, trening codziennych czynności.) - indywidualna praca z bezpośrednim opiekunem (m.in. oddziaływania wspierające, edukacyjne, szkolenie modelujące pracę z chorym, informacyjne, motywujące, aktywizujące, opieka wytchnieniowa), - pomoc/wsparcie rodziny w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych, psychologicznych, socjalnych, przy współpracy z zespołem Fundacji i właściwymi Instytucjami działającymi na rzecz rodziny. Rekrutacja:

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w dni robocze, w godz.: 9.00-17.00 pod nr tel.: 570386060 Do projektu zapraszamy rodziny sprawujące opiekę nad osobą starszą, niesamodzielną z powodu zaburzeń poznawczych lub zespołów otępiennych. Warunkiem koniecznym do skorzystania z oferty jest zgoda i gotowość opiekuna do spotkań z asystentem, wspólne zamieszkiwanie opiekuna i chorego oraz zdolność chorego do udziału w zajęciach z asystentem.

Więcej informacji pod linkiem: http://fundacjawsparcie.eu/index.php/2020/06/12/przywrocic-do-swiata-program-wsparcia-dla-rodzin-zyjacych-z-demencja/#more-5836

Załączniki: