Wola Dzielnica m.st. Warszawy

 • Wolskie Mikołajki

  Zapraszamy na dzielnicowe Mikołajki, które odbędą się na dziedzińcu Urzędu Dzielnicy Wola przy al. "Solidarności" 90. Termin: 6 grudnia (wtorek) w godz. 15.00 - 17.00. W programie: Występ chóru prawosławnego Zdobienie pierniczków Spotkanie ze św. Mikołajem Animacje dla dzieci Fotobudka Wstęp wolny

 • VI Gwiazdka na Muranowie

  Następne wydarzenia:

  • -
  • -
  • -

  Wspólne robienie ozdób i dodatków świątecznych oraz finałowe ubieranie choinki na Muranowie. Warsztaty dla dzieci i dorosłych: 29 listopada (wtorek) 17:00 – 19:00 – Klub pod Daszkiem OPS Wola 3 grudnia (sobota) 11:00 – 14:00 – Jaś & Małgosia 3 grudnia (sobota) 16:00 – 20:00 – Wolskie Centrum Kultury Współdzielnik Wola Park 6 grudnia (wtorek) 16:30 –18:30 – Ognisko Muranów 6 grudnia (wtorek) 17:15 – 19:30 – Warszawski Dom Pod Fontanną 8 grudnia (czwartek) 17:00-19:00 –...

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • GRU
  01

  Komunikat Burmistrza Dzielnicy z dnia 1 grudnia 2022 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert Nr 7/G/2022 na najem garaży komunalnych.

  Komunikat Burmistrza Dzielnicy z dnia 1 grudnia 2022 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert Nr 7/G/2022 na najem garaży komunalnych.

 • GRU
  01

  Komunikat Burmistrza Dzielnicy z dnia 1 grudnia 2022 r. o rozstrzygnięciu profilowanego konkursu ofert Nr 26/2022 na najem lokali użytkowych.

  Komunikat Burmistrza Dzielnicy z dnia 1 grudnia 2022 r. o rozstrzygnięciu profilowanego konkursu ofert Nr 26/2022 na najem lokali użytkowych.

 • GRU
  01

  Komunikat Burmistrza Dzielnicy z dnia 1 grudnia 2022 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert Nr 25/2022 na najem lokali użytkowych.

  Komunikat Burmistrza Dzielnicy z dnia 1 grudnia 2022 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert Nr 25/2022 na najem lokali użytkowych.

 • LIS
  24

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa sieci wodociągowej w pasach drogowych ul. Twardej i Żelaznej

  Warszawa, 24 listopada 2022 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.10.2022.AFR OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z 18 października 2022 r., uzupełniony 10 listopada 2022 r. przez Polcom Investment VI Sp. z o.o., ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na części dz. ewid. nr 84 i 50/2 z obrębu 6-01-07 oraz części dz. ewid. nr 47 i 26 z obrębu 6-01-09 w pasach drogowych ul. Twardej i Żelaznej w dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Pouczenie Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Dzielnicy Wola oraz, do czasu wydania decyzji kończącej sprawę, zgłaszać wnioski i zastrzeżenia, a także wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wnioski i zastrzeżenia należy kierować do Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola, wysyłając je pocztą lub składając bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90, wejście A, poziom 0. Postępowanie administracyjne prowadzi główny specjalista Agnieszka Fryc, afryc@um.warszawa.pl, telefon 22 443 57 78, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa. Niniejsze obwieszczenie wywiesza się 24 listopada 2022 r. na okres 14 dni. z up. Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy /-/ Aleksander Krzyżanowski Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola