Wola Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • CZE
  14

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji LICP - budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej - ul. Miedziana

  Warszawa, 14 czerwca 2024 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.7.2024.AFR Obwieszczenie Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), zw. d. „Kpa” oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.). zawiadamiam, że na wniosek złożony 27 maja 2024 r., uzupełniony 12 czerwca 2024 r. przez Project Towarowa 22 Sp. z o.o., ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na potrzeby zasilenia projektowanej zabudowy kompleksu mieszkaniowego wielorodzinnego ,,T22” przy ul. Towarowej (adres inwestycji: pas drogowy ul. Miedzianej – dz. ewid. nr 32/1 i 32/2 z obrębu 6-01-07, dz. ewid nr 95/10 z obrębu 6-01-07 przy ul. Miedzianej 7, dz. ewid nr 95/7, 95/6, 95/9, 95/5, 95/4 z obrębu 6-01-07) w dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Pouczenie Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Dzielnicy Wola oraz, do czasu wydania decyzji kończącej sprawę, zgłaszać wnioski i zastrzeżenia, a także wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wnioski i zastrzeżenia należy kierować do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola, składając je bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa, wysyłając je pocztą lub na elektroniczną skrzynkę podawczą organu. Osoba do kontaktu: Agnieszka Fryc główny specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola, afryc@um.warszawa.pl, telefon 22 443 57 78, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa. Niniejsze obwieszczenie wywiesza się 14 czerwca 2024 r. na okres 14 dni. z up. Prezydenta m.st. Warszawy /-/ Joanna Brzozowa Kierownik Referatu Urbanistyki i Opiniowania w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola

 • CZE
  14

  Konferencja - Opiekun rodzinny osoby starszej z demencją - obciążenia i możliwości.

  Zapraszamy na konferencję poświęconą wsparciu opiekunów rodzinnych osób starszych z demencją, organizowaną przez Stowarzyszenie Syntonia z okazji jubileuszu 160 rocznicy urodzin Aloisa Alzheimera.

 • CZE
  14

  Piknik integracyjny w ogrodzie na Żytniej

  Zapraszamy na piknik integracyjny dla rodzin i osób z chorobą otępienną oraz społeczności wspierającej w dniu 17 czerwca (poniedziałek).

 • CZE
  11

  Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - nieuzgodnienie projektu dec. CP - budowa szkoły podstawowej - ul. Jana Kazimierza / Ordona

  Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - nieuzgodnienie projektu dec. CP - budowa szkoły podstawowej - ul. Jana Kazimierza / Ordona Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Ten dokument powstał poza Urzędem m.st. Warszawy, dlatego nie odpowiadamy za jego dostępność. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści, prosimy o telefon pod numer 22 443 57 77 lub 19115 lub e-mail na adres wola.wab@um.warszawa.pl lub kontakt@um.warszawa.pl. W miarę możliwości pomożemy w zapoznaniu się z treścią.