Wola Dzielnica m.st. Warszawy

 • Masz tę moc – grupa dla kobiet zagrożonych przemocą

  Wspólnie z terapeutkami z Fundacji eFkropka otwieramy grupę wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy i zagrożonych jej doświadczeniem. Zachęcamy do dołączenia, jeśli: jesteś zagrożona doświadczeniem przemocy (psychicznej, fizycznej, seksualnej, ekonomicznej bądź innej); masz za sobą doświadczenia związane z przemocą; jesteś mieszkanką Woli; potrzebujesz wsparcia psychologicznego w tym co przeżywasz i doświadczasz; ukończyłaś 18 rok życia.Grupę poprowadzą dwie doświadczone...

 • Spacery po Woli 2023 – harmonogram

  Zapraszamy do wspólnego poznawania Woli. W tym roku w cyklach „Po Woli do Woli” i „Wolę pójść na Wolę” przewodnicy opowiedzą o parkach, leśnej i osiedlowej zieleni oraz o zawodach i postaciach, które tworzyły historię dzielnicy. Projekty organizacji pozarządowych współfinansuje dzielnica.

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • MAJ
  24

  Piknik rodzinny w Parku Sowińskiego

  Zieleń, niezobowiązująca sąsiedzko-rodzinna atmosfera, moc atrakcji dla dużych i małych - to wszystko będzie czekać na gości już w najbliższą sobotę w Parku Sowińskiego. Odbędzie się tam Piknik Rodzinny, na który przybędą m.in. ... Dziki.

 • MAR
  23

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - osiedlowa sieć ciepłownicza - ul. Kolejowa

  Warszawa, 23 marca 2023 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.1.2023.HWA Obwieszczenie Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zw. d. „Kpa” oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony 8 lutego 2023 r., uzupełniony 8 marca 2023 r. przez Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z kanalizacją kablową teletechniczną na dz. ewid. nr 34 z obrębu 6-04-09 (adres inwestycji: ul. Kolejowa). Pouczenie Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Dzielnicy Wola oraz, do czasu wydania decyzji kończącej sprawę, zgłaszać wnioski i zastrzeżenia, a także wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wnioski i zastrzeżenia należy kierować do Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola, składając je bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa, wejście A, poziom 0, wysyłając je pocztą lub na elektroniczną skrzynkę podawczą organu. Postępowanie administracyjne prowadzi główny specjalista Hanna Walewska, e-mail Hwalewska@um.warszawa.pl, telefon 22 443 57 88, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa. Niniejsze obwieszczenie wywiesza się 23 marca 2023 r. na okres 14 dni. z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY /-/ Joanna Brzozowa p.o. Kierownika Referatu Urbanistyki i Opiniowania w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola

 • STY
  30

  Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola

  Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola

 • STY
  30

  Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego

  Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego