Wola Dzielnica m.st. Warszawy

 • Warsztaty sceniczno-wokalne. Wolska Scena Muzyczna

  Chcesz i lubisz śpiewać wartościowe piosenki artystyczne i masz 16-30 lat? Zgłoś się, aby doskonalić swój warsztat jako solista i członek zespołu. grupowe warsztaty wokalne (3 godz. w tygodniu - środy 16:30-19:30) praca z mikrofonem i na scenie pomoc w doborze repertuaru udział w koncertach wspólne muzykowanie z zawodowymi muzykami i wykonawcami budowanie wizerunku scenicznego spotkania od maja do listopada 2022 (z przerwą wakacyjną) opieka pedagogów oraz doświadczonych wokalistów...

 • Kino Letnie na Woli: "Babyteeth"

  Pokazy filmowe w Parku im. Edwarda Szymańskiego na Woli będą się odbywały w każdy czwartek lipca i sierpnia 2022 roku. Start zawsze o 21:00. Projekcję poprzedzi pokaz filmu krótkometrażowego w ramach Festiwalu OnArt. W czwartek, 11 sierpnia o 21:00, zapraszamy na film “Babyteeth” – australijski komediodramat o dorastaniu z 2019 roku w reżyserii Shannon Murphy na podstawie scenariusza Rity Kalnejais . Kino Letnie na Woli – Park im. Edwarda Szymańskiego (godz. 21:00, czwartki,...

 • Kino Letnie na Woli: "Jeźdźcy sprawiedliwości"

  Pokazy filmowe w Parku im. Edwarda Szymańskiego na Woli będą się odbywały w każdy czwartek lipca i sierpnia 2022 roku. Start zawsze o 21:00. Projekcję poprzedzi pokaz filmu krótkometrażowego w ramach Festiwalu OnArt. W czwartek, 18 sierpnia o 21:00, zapraszamy na film “Jeźdźcy sprawiedliwości (2020)” – duńską komedię sensacyjną z 2020 roku w reżyserii Andersa Thomasa Jensena. Kino Letnie na Woli – Park im. Edwarda Szymańskiego (godz. 21:00, czwartki, lipiec-sierpień 2022) 7 lipca...

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • SIE
  05

  Zawiadomienie Burmistrza Dzielnicy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o profilowanym konkursie ofert Nr 13/2022 na najem lokalu użytkowego.

  Zawiadomienie Burmistrza Dzielnicy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o profilowanym konkursie ofert Nr 13/2022 na najem lokalu użytkowego.

 • SIE
  05

  Zawiadomienie Burmistrza Dzielnicy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o konkursie ofert Nr 12/2022 na najem lokali użytkowych.

  Zawiadomienie Burmistrza Dzielnicy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o konkursie ofert Nr 12/2022 na najem lokali użytkowych.

 • SIE
  04

  Komunikat Burmistrza Dzielnicy z dnia 4 sierpnia 2022 r. o zamknięciu konkursu ofert Nr 11/2022 na najem lokali użytkowych.

  Komunikat Burmistrza Dzielnicy z dnia 4 sierpnia 2022 r. o zamknięciu konkursu ofert Nr 11/2022 na najem lokali użytkowych.

 • LIP
  29

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory ciepłowniczej EZ5 do EZ6 wraz z siecią do i w budynku - ul. Żelazna 31

  Warszawa, 29 lipca 2022 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.4.2022.AFR OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, że na wniosek z 21 czerwca 2022 r., uzupełniony i skorygowany 15 i 26 lipca 2022 r. przez Veolia Energia Warszawa S.A., ul. S. Batorego 2, 02-591 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory ciepłowniczej EZ5 do EZ6 wraz z siecią do i w budynku przy ul. Żelaznej 31 na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na części dz. ewid. nr 31, 32, 33, 26, 47, 29 z obrębu 6-01-09, części dz. ewid. nr 84, 50/2 z obrębu 6-01-07, części dz. ewid. nr 77/2 z obrębu 6-01-08, części dz. ewid. nr 1, 2 z obrębu 6-01-10 w rejonie ul. Twardej, Żelaznej i Złotej w dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Pouczenie Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Dzielnicy Wola oraz, do czasu wydania decyzji kończącej sprawę, zgłaszać wnioski i zastrzeżenia, a także wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wnioski i zastrzeżenia należy kierować do Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola, wysyłając je pocztą lub składając bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90, wejście A, poziom 0. Postępowanie administracyjne prowadzi główny specjalista Agnieszka Fryc, afryc@um.warszawa.pl, telefon 22 443 57 78, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa. Niniejsze obwieszczenie wywiesza się 29 lipca 2022 r. na okres 14 dni. z up. Prezydenta m.st. Warszawy /-/ Joanna Brzozowa p.o. Kierownika Referatu Urbanistyki i Opiniowania w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola