Wola Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • MAJ
  17

  Obwieszczenie o zmianie wniosku licp - budowa szkoły podstawowej - ul. Jana Kazimierza / Ordona

  Warszawa, 17 maja 2024 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.6.2024.AFR Obwieszczenie Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) zawiadamiam, że wniosek złożony 21 marca 2024 r., uzupełniony 8 kwietnia 2024 r. przez Miasto Stołeczne Warszawę Dzielnicę Wola, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, filią biblioteki miejskiej, przychodnią i garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. ewid. nr 7/1 i 8 w obrębie 6-05-04 przy ul. Jana Kazimierza/ul. J. K. Ordona, 15 maja 2024 r., został zmieniony w zakresie minimalnej i maksymalnej powierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej, powierzchni podlegającej przekształceniu. Jednocześnie uległ zmianie załącznik graficzny określający planowany sposób zagospodarowania terenu. Pouczenie Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Dzielnicy Wola oraz, do czasu wydania decyzji kończącej sprawę, zgłaszać wnioski i zastrzeżenia, a także wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wnioski i zastrzeżenia należy kierować do Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola, składając je bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa, wejście A, poziom 0, wysyłając je pocztą lub na elektroniczną skrzynkę podawczą organu. Osoba do kontaktu: Agnieszka Fryc główny specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola, afryc@um.warszawa.pl, telefon 22 443 57 78, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa. Niniejsze obwieszczenie wywiesza się 17 maja 2024 r. na okres 14 dni. z up. Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy /-/ Aleksander Krzyżanowski Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola

 • MAJ
  07

  Obwieszczenie o wydaniu dec. nr 3/WOL/CP/2024 - ul. Towarowa, ul. Miedziana, ul. Wronia

  Warszawa, 7 maja 2024 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.3.2024.HWA OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), zw. dalej „kpa” oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek Project Towarowa 22 Sp. z o.o., ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa złożony 8 lutego 2024 r., uzupełniony 29 lutego 2024 r. i 18 marca 2024 r., została wydana decyzja nr 3/WOL/CP/2024 z 7 maja 2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 0,6×1,1 m i 0,7× 1,15 m oraz sieci wodociągowej DN 150 i DN 100 w ramach usunięcia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu projektowanym na dz. ewid. nr 95/8, 95/9 i 95/10 z obrębu 6-01-07 przy ul. Towarowej/Miedzianej (adres inwestycji: pas drogowy ul. Towarowej - dz. ewid. nr 10/1 i 10/2 z obrębu 6-01-07, pas drogowy ul. Miedzianej – dz. ewid. nr 32/1 i 32/2 z obrębu 6-01-07, pas drogowy ul. Wroniej – dz. ewid. nr 19/1 i 19/2 z obrębu 6-01-07 oraz dz. ewid. nr 95/8 z obrębu 6-01-07 przy ul. Towarowej 20, dz. ewid nr 26 z obrębu 6-01-07 przy ul. Miedzianej 7, dz. ewid nr 95/9, 95/10, 15) w dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Pouczenie W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 kpa, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90. W celu ustalenia terminu i formy udostępnienia akt strony proszone są o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą postępowanie administracyjne. Postępowanie administracyjne prowadziła: Hanna Walewska - główny specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola, Hwalewska@um.warszawa.pl, tel.: 22 443 57 88, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa. Niniejsze obwieszczenie wywiesza się 7 maja 2024 r. na okres 14 dni. z up. Prezydenta m.st. Warszawy /-/ Aleksander Krzyżanowski Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola

 • KWI
  02

  "Wolę być razem" - zagraj z nami w edukacyjną grę o zdrowiu, wsparciu i Woli

  Dla mieszkanek i mieszkańców powstała międzypokoleniowa, integracyjna gra karciana pn. "Wolę być razem". Poprzez wspólną grę dowiemy się jak wspierać, przeciwdziałać kryzysom zdrowia psychicznego, jednocześnie poznając ciekawostki dotyczące współczesnej i historycznej Woli.

 • LIS
  17

  Postanowienie w sprawie uzgodnienia dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Prądzyńskiego

  Postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Prądzyńskiego Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Ten dokument powstał poza Urzędem m.st. Warszawy, dlatego nie odpowiadamy za jego dostępność. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści, prosimy o telefon pod numer 22 443 57 77 lub 19115 lub e-mail na adres: wola.wab@um.warszwawa.pl lub kontakt@um.warszawa.pl. W miarę możliwości pomożemy w zapoznaniu się z treścią.