Wola Dzielnica m.st. Warszawy

 • Wernisaż: Kwiaty. Magdalena Partyka

  Cykl malarski „Kwiaty” czerpie inspirację z roślin rodzinnego ogrodu. Malutki park założony prawie 40 lat temu stał się polem do pracy z barwą, przestrzenią i fakturą; pretekstem do spontanicznych kompozycji, zaproszeniem do eksperymentowania z kolorem i odkrywania emocji. Magdalena Partyka jest absolwentką wydziału malarstwa Europejskiej Akademii Sztuki, wydziału grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie....

 • Dyżur naprawczy – skorzystaj z pomocy wolontariusza

  Następne wydarzenia:

  • -

  Dyżur naprawczy – konsultacje dotyczące zepsutego sprzętu, drobnego AGD, spotkanie z wolontariuszem„złotą rączką”. Naprawicie go wspólnie lub dowiesz się jaką część warto dokupić i w jaki sposób ją wymienić. Współdzielnik (Wolskie Centrum Kultury), Wola Park, ul. Górczewska 124. Zapisy: wspoldzielnik@wck-wola.pl Dyżur odbywa się w każdy piątek.

 • Filmowe poniedziałki w Poliglotce

  Następne wydarzenia:

  • -

  Projekcje filmów w oryginalnych wersjach językowych z napisami odbywają się w co drugi poniedziałek na Woli. Na cykl zaprasza Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych Poliglotka. Placówka oferuje młodszym i starszym Czytelnikom: literaturę piękną i popularnonaukową, audiobooki, podręczniki, czasopisma czy filmy i seriale zagraniczne. Gdzie: Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 – „Poliglotka”, ul. Nowolipki 21 Kiedy: co drugi poniedziałek miesiąca, godz. 17:00 Wstęp wolny...

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • MAR
  20

  Obwieszczeniu o wydaniu post. nr 13/U/2023/cp - podjęcie postępowania w sprawie wydania decyzji CP - budowie kanalizacji ogólnospławnej oraz odcinków sieci kanalizacji deszczowej - ul. Bodzanty

  Warszawa, 20 marca 2023 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.13.2022.AFR OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że 20 marca 2023 r. zostało wydane postanowienie Nr 13/U/2023/cp podejmujące na żądanie strony postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek z 22 grudnia 2022 r., uzupełniony 13 marca 2023 r. przez HI Projekt XXXII sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji ogólnospławnej DN400 oraz odcinków sieci kanalizacji deszczowej DN200 na działce ewid. nr 5/7 z obrębu 6-05-02 w ul. Bodzanty w dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Pouczenie Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Dzielnicy Wola oraz do czasu wydania decyzji kończącej sprawę, zgłaszania wniosków i zastrzeżeń, a także wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W celu ustalenia terminu i formy udostępnienia akt, strony proszone są o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą postępowanie. Postępowanie administracyjne prowadzi główny specjalista Agnieszka Fryc, afryc@um.warszawa.pl, telefon 22 443 57 78, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa. Wnioski i zastrzeżenia należy kierować do Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, wysyłając je pocztą lub składając bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90, wejście A, poziom 0. Niniejsze obwieszczenie wywiesza się 20 marca 2023 r. na okres 14 dni. z up. Prezydenta m.st. Warszawy /-/ Joanna Brzozowa p.o. Kierownika Referatu Urbanistyki i Opiniowania w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola

 • MAR
  20

  Obwieszczeniu o wydaniu post. nr 14/U/2023/cp - podjęcie postępowania w sprawie wydania decyzji CP - budowa drogi gminnej ul. Bodzanty

  Warszawa, 20 marca 2023 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.12.2022.MSY OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że 20 marca 2023 r. zostało wydane postanowienie Nr 14/U/2023/cp podejmujące na żądanie strony zawieszone postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek z 2 grudnia 2022 r., ostatecznie uzupełniony i skorygowany 13 stycznia 2023 r. przez HI Projekt XXXII sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej ul. Bodzanty wraz z odwodnieniem i oświetleniem na dz. ewid. nr 5/7, 6/6, 7/8, 8/6 z obrębu 6-05-02 przy ul. Bodzanty w dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Pouczenie Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Dzielnicy Wola oraz do czasu wydania decyzji kończącej sprawę, zgłaszania wniosków i zastrzeżeń, a także wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W celu ustalenia terminu i formy udostępnienia akt, strony proszone są o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą postępowanie. Postępowanie administracyjne prowadzi podinspektor Magdalena Szyc, mszyc@um.warszawa.pl, telefon: 22 443 57 73, adres do korespondencji: al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa. Wnioski i zastrzeżenia należy kierować do Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, wysyłając je pocztą lub składając bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90, wejście A, poziom 0. Niniejsze obwieszczenie wywiesza się 20 marca 2023 r. na okres 14 dni. z up. Prezydenta m.st. Warszawy /-/ Joanna Brzozowa p.o. Kierownika Referatu Urbanistyki i Opiniowania w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola

 • MAR
  14

  Dec. SKO - uchylenie dec. nr 7/U/2022/cp - Leszno 19 (stacja transformatorowa)

  Dec. SKO - uchylenie dec. nr 7/U/2022/cp - Leszno 19 (stacja transformatorowa) Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Ten dokument powstał poza Urzędem m.st. Warszawy, dlatego nie odpowiadamy za jego dostępność. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści, prosimy o telefon pod numer 22 443 57 77 lub 19115 lub e-mail na adres wola.wab@um.warszawa.pl lub kontakt@um.warszawa.pl. W miarę możliwości pomożemy w zapoznaniu się z treścią.

 • STY
  30

  Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola

  Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola