Wola Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • LIS
  22

  Obwieszczenie o wydaniu dec. nr 7/U/2023/cp - ul. Prądzyńskiego

  Warszawa, 22 listopada 2023 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.4.2023.HWA OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), zw. dalej „kpa” oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), w związku z art. 59 ust. 1 ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1688) zawiadamiam, że na wniosek PGE Energetyka Kolejowa S.A., ul. Hoża 63/64, 00-681 Warszawa z 11 sierpnia 2023 r., uzupełniony 29 sierpnia 2023 r. i 31 sierpnia 2023 r., została wydana decyzja nr 7/U/2023/cp z 22 listopada 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN na dz. ewid. nr 1/8 z obrębu 6-14-04 w rejonie ul. Prądzyńskiego w dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Pouczenie W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 kpa, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90. W celu ustalenia terminu i formy udostępnienia akt strony proszone są o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą postępowanie administracyjne. Postępowanie administracyjne prowadziła Hanna Walewska - główny specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola, Hwalewska@um.warszawa.pl, tel.: 22 443 57 88, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa. Niniejsze obwieszczenie wywiesza się 22 listopada 2023 r. na okres 14 dni. z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY (...) Aleksander Krzyżanowski Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola

 • LIS
  17

  Postanowienie w sprawie uzgodnienia dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Prądzyńskiego

  Postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Prądzyńskiego Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Ten dokument powstał poza Urzędem m.st. Warszawy, dlatego nie odpowiadamy za jego dostępność. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści, prosimy o telefon pod numer 22 443 57 77 lub 19115 lub e-mail na adres: wola.wab@um.warszwawa.pl lub kontakt@um.warszawa.pl. W miarę możliwości pomożemy w zapoznaniu się z treścią.

 • PAŹ
  19

  LUWR na Woli - można już odwiedzić wystawę

  Mieszkańcy Ulrychowa mają już swój LUWR. Lotna Ulrychowska Wystawa Regionalna, czyli LUWR została uroczyście otwarta.

 • PAŹ
  10

  Lotna Ulrychowska Wystawa Regionalna - już 13 października

  Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie, które rzuca światło na unikalne aspekty historii i dziedzictwa Ulrychowa. Premiera Lotnej Ulrychowskiej Wystawy Regionalnej (w skrócie LUWR), pozwoli mieszkańcom zgłębić przeszłość swojej okolicy oraz zrozumieć, jak kształtowała się tożsamość tego obszaru Woli na przestrzeni lat.