Wola Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • LIS
  29

  Komunikat Burmistrza Dzielnicy z dnia 29 listopada 2021 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert Nr 12/2021 na najem lokali użytkowych.

  Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wola z dnia 29 listopada 2021 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert Nr 12/2021 na najem lokali użytkowych.

 • LIS
  26

  Konkurs ofert: szkolenie i współzawodnictwo sportowe

  Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022 oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania: "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej". Ofertę należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem do 30 grudnia 2021 roku do godz. 15.00. Szczegółowe informacje i znajdują się w załącznikach.

 • LIS
  26

  Konkurs ofert: sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami

  Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022 i zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania: "Zajęcia rekreacyjno – sportowe dla mieszkańców Woli." Ofertę należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem do dnia 30.12.2021 roku do godz. 15.00. Szczegółowe informacje i znajdują się w załącznikach.

 • LIS
  26

  Konkurs ofert: wspieranie kultury fizycznej

  Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022 i zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania: "Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo–rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych". Ofertę należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem do dnia 30.12.2021 roku do godz. 15.00. Szczegółowe informacje i znajdują się w załącznikach.