Wola Dzielnica m.st. Warszawy

 • Warsztaty sceniczno-wokalne. Wolska Scena Muzyczna

  Chcesz i lubisz śpiewać wartościowe piosenki artystyczne i masz 16-30 lat? Zgłoś się, aby doskonalić swój warsztat jako solista i członek zespołu. grupowe warsztaty wokalne (3 godz. w tygodniu - środy 16:30-19:30) praca z mikrofonem i na scenie pomoc w doborze repertuaru udział w koncertach wspólne muzykowanie z zawodowymi muzykami i wykonawcami budowanie wizerunku scenicznego spotkania od maja do listopada 2022 (z przerwą wakacyjną) opieka pedagogów oraz doświadczonych wokalistów...

 • Spacer „Po Woli do woli”: Żelazne osiedla Woli

  Spacer z przewodnikiem: Osiedle Pańska na Dzikim Zachodzie. Miejsce spotkania: Muzeum Woli, ul. Srebrna 12. Udział w spacerach jest nieodpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa Dzielnica Wola. „Po Woli do woli” to projekt Stowarzyszenia Masław. Na tę edycję składa się 20 wydarzeń - spacerów, wycieczek rowerowych, wycieczka zabytkowym ogórkiem oraz gra miejska. Co roku spacery mają motyw przewodni. W tym roku chcemy przybliżyć...

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • MAJ
  20

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 6/U/2022/cp - budowy budynku rozdzielni 15kV przy ul. Jana Kazimierza 74

  Warszawa, 20 maja 2022 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.2.2022.KJE OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zw. d. „kpa”, oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia, że na wniosek złożony 21 marca 2022 r., ostatnio uzupełniony 14 kwietnia 2022 r., przez Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa, reprezentowana przez ..., została wydana 20 maja 2022 r. decyzja nr 6/U/2022/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15kV RPZ Wola w zakresie: budowy budynku rozdzielni 15kV, budowy dwóch fundamentów pod stanowiska transformatorów mocy 110/15kV, budowy czterech fundamentów pod stanowiska transformatorów uziemiających, budowy sieci kablowych SN wraz z infrastrukturą techniczną oraz budową drogi wewnętrznej na dz. ewid. nr 29/1, 29/2 i 29/3 w obrębie 6-05-01 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. Jana Kazimierza 74). Pouczenie W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 kpa, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90. W celu ustalenia terminu i formy udostępnienia akt strony proszone są o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą postępowanie administracyjne. Postępowanie administracyjne prowadziła podinspektor Klaudia Jenicz, telefon: 22 443 57 83, e-mail: kjenicz@um.warszawa.pl, adres do korespondencji: al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa. Niniejsze obwieszczenie wywiesza się 20 maja 2022 r. na okres 14 dni. z up. Prezydenta m.st. Warszawy /-/ Aleksander Krzyżanowski Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola

 • MAJ
  18

  Komunikat Burmistrza Dzielnicy z dnia 18 maja 2022 r. o zamknięciu konkursu ofert Nr 8/2022 na najem lokali użytkowych.

  Komunikat Burmistrza Dzielnicy z dnia 18 maja 2022 r. o zamknięciu konkursu ofert Nr 8/2022 na najem lokali użytkowych.

 • MAJ
  18

  Komunikat Burmistrza Dzielnicy z dnia 18 maja 2022 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert Nr 2/G/2022 na najem garaży komunalnych.

  Komunikat Burmistrza Dzielnicy z dnia 18 maja 2022 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert Nr 2/G/2022 na najem garaży komunalnych.

 • MAJ
  18

  Komunikat Burmistrza Dzielnicy z dnia 18 maja 2022 r. o zamknięciu konkursu ofert Nr 1/B/2022 na najem komunalnych boksów użytkowych.

  Komunikat Burmistrza Dzielnicy z dnia 18 maja 2022 r. o zamknięciu konkursu ofert Nr 1/B/2022 na najem komunalnych boksów użytkowych.