Wola Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • WRZ
  14

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji CP - budowa zespołu urządzeń telefonii komórkowej - ul. Żelazna 99

  Warszawa, 14 września 2023 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.5.2023.HWA Obwieszczenie Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), zw. d. „Kpa” oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony 11 sierpnia 2023 r., ostatecznie uzupełniony 8 września 2023 r. przez P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zespołu urządzeń telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. nr WAR1339C wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dachu budynku przy ul. Żelaznej 99 znajdującego się na dz. ewid. nr 69 z obrębu 6-02-06 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Pouczenie Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Dzielnicy Wola oraz, do czasu wydania decyzji kończącej sprawę, zgłaszać wnioski i zastrzeżenia, a także wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wnioski i zastrzeżenia należy kierować do Zarządu Dzielnicy Wola, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola, składając je bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa, wejście A, poziom 0, wysyłając je pocztą lub na elektroniczną skrzynkę podawczą organu. Postępowanie administracyjne prowadzi główny specjalista Hanna Walewska, e-mail Hwalewska@um.warszawa.pl, telefon 22 443 57 88, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa. Niniejsze obwieszczenie wywiesza się 14 września 2023 r. na okres 14 dni. z up. Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy /-/ Aleksander Krzyżanowski Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola

 • SIE
  25

  Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości przy ul. Księcia Janusza 33

  Informuje się, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO) w dniu 17 sierpnia 2023 r. został wywieszony na okres 21 dni (tj. do 7 września br. włącznie) i podany do publicznej wiadomości wykaz nr BM-WV-D2/1/2023, dotyczący przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Księcia Janusza 33 w Warszawie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 54 w obrębie 6-06-06, uregulowanej w KW nr WA4M/00347063/8. Więcej informacji dostępnych jest na stronach internetowych: Nieruchomości miejskie na sprzedaż lub wynajem Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy Elektroniczna Tablica Ogłoszeń

 • SIE
  22

  Udostępnienie spisów wyborców w wyborach do izb rolniczych

  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy informuje, że spis uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do izb rolniczych w okręgu wyborczym nr 313, zaplanowanych na 24 września 2023 r., udostępniony będzie do wglądu w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy – Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2 (Błękitny Wieżowiec), pok. 1804 (18 piętro) telefon 22 443 25 87, 22 443 25 07 w dniach 25-31 sierpnia 2023 r. w godzinach 8.00-16.00. Podstawa prawna: art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183) oraz § 11 ust. 1 uchwały Nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

 • MAJ
  24

  Piknik rodzinny w Parku Sowińskiego

  Zieleń, niezobowiązująca sąsiedzko-rodzinna atmosfera, moc atrakcji dla dużych i małych - to wszystko będzie czekać na gości już w najbliższą sobotę w Parku Sowińskiego. Odbędzie się tam Piknik Rodzinny, na który przybędą m.in. ... Dziki.